Wednesday, January 31, 2007

SEX

• Všechny postele mají speciální přikrývku do tvaru písmene L, která dosahuje úrovně podpaží u ženy, ale jen do pasu u muže.
• Nikdo nikdy nepotřebuje po sexu ubrousek.
• Jste-li filmovou ženou a právě jste dokončila parnou milostnou seanci, nezapomeňte si lehnout na záda a přitáhnout si pokrývku pod bradu, zrovna jako v reálném životě.
• Všechny ženy u sexu sténají, ale žádná se nepotí.
• Ženy (muži pak méně často) se často milují ve spodním prádle, nebo si je okamžitě oblékají hned po aktu.
• Dva zcela si cizí lidé, když spolu padnou do postele, dosáhnou vždy strašně intenzivního, vzájemného a SOUČASNÉHO orgasmu na první pokus.

Tuesday, January 30, 2007

ROZHOVORY

• Dva lidé často rozmlouvají, zatímco jeden civí z okna, zády k druhému. Když se dostanou k citlivému bodu, první osoba se otočí.
RVAČKY
• Pokud postava užívá bojových umění namísto zbraně, jeho protivníci s ním budou zápasit jeden po druhém. Záložní zlosyni mohou tancovat kolem a hrdinu pošťuchovat, leč žádný jej nenapadne, dokud předchůdce nebyl vyřízen. A pokud je to orientální film o bojových uměních, budou bojovat v dokonalém rytmu a formě raz-dva, úder-kryt-úder-kryt.
• Dva chlápci nebo parta chlápků jdou na to, opakovaně se mlátí do obličeje masivními údery, třískají se židlemi, holemi, ledničkami, čímkoliv -- a takto si vedou, někdy až několik minut v kuse.
• Lidi je možno vyřídit, když je praštíte po hlavě. Ale pozor: pokud opustíte scénu, taková osoba nabude vědomí a je o to více odhodlána vás napadnout.
• Úder do zad zloducha spojenýma rukama rovněž zaručuje bezvědomí.
• Všechny rvačky, odehrávajíci se na okraji kaňonů, vysokých budov, nebo na jiných vysokých místech, vyžadují aspoň jednoho lumpa, aby ho trefila kulka, šíp, či jiná metací zbraň, a přiměla jej k pádu, leč ponechávající jej dostatečně naživu, abychom ho slyšeli ječet hrůznou ozvěnou, jak se řítí k záhubě.
• Poučení: pokud kdokoliv padá z útesu či budovy, nezáleží na tom, kolik škody předtím utrpěl, neboť ječí, třebaže byl střelen do plic dvacetkrát či třicetkrát, nebo byl zjevně v bezvědomí.
• Na Západě je oblíbenou verzí zápasu muže proti muži styl, kdy se vrhnete na protivníka a obejmete ho.
• Pokud se zloduch pokouší někoho zabít nožem, často užívá jen jedné ruky. Mezitím oběť (většinou žena) používá obou rukou, aby zastavila lumpovu ruku a zadržela bodnutí. Leč vrahoun NIKDY nepoužije prostě druhé ruky, nevezme nůž a nepíchne (viz rovněž NOŽE).

Sunday, January 28, 2007

RÁDIO, TELEVIZE A VIDEO

• Postava zapíná rádio jen aby si vyslechla mimořádné oznámení nebo důležitou zprávu. Poté hned rádio vypíná.
• Např.
o KLIK
o "Tři uprchlí šílenci byli spatřeni v .. bla bla bla."
o KLIK
• Zvoní telefon. Volající říká, "Podívej se na kanál 13". Osoba pustí televizi a navolí kanál 13, kde se dozví výše uvedené.
• Všechny televize vysílají zejména honičky kovbojů a Indiánů.
• Všechny videopásky ve filmech jsou přetočené právě na část, kterou chcete někomu ukázat.
• Pokaždé pásku přetočíte přesně na začátek úseku, který chcete vidět ještě jednou.
• Kdykoli někdo prohlíží video či zvukovou pásku na domácím zařízení, je slyšet zvukový kanál, jak se páska rychle převíjí vpřed či vzad.
• Zastavený obraz nemá chybičky.
• Když někdo prohlíží videozáznam kamery bezpečnostního zařízení, sledující předchozí scény, úhel kamery není nikdy vysoko nad herci, nýbrž pěkně zblízka v jejich úrovni, a vypadá _dost_ podobně jako úhel kamery použité k natáčení filmu samotného. Navíc, zvukový doprovod je vždy jasný a ostrý, neexistují hluky pozadí, neboť všechny bezpečnostní kamery jsou vybaveny gradientními mikrofony.

Friday, January 26, 2007

POLICIE

• Policejní kapitání a poručíci jsou stále naštvaní na svoje špičkové detektivy a řvou na ně, hrozíce jim suspensací, pokud se nevzdají případu.
• Poučení: pouze _poté_, co byl suspendován, může policista zdárně vyřešit případ.
• Mnozí policejní šéfové jsou v neustálém kontaktu s městským primátorem, jenž jim často "kouše do prdele" ohledně jednoho kriminálního vyšetřování z tisícovky jiných, které právě probíhají (viz "I Married an Axe Murderer" s báječnou ukázkou klišé o "zlém šéfovi").
• Policie nikdy nebude vyslýchat hrdinu, třebaže zabil hromadu padouchů.
• Policajti se nikdy neukážou při hromadných přestřelkách v městských ulicích, které zahrnují kolemjdoucí a vybuchující automobily. Až je po všem, v dáli zaslechneme sirénu.
• Většina vražd se stane v průběhu vyšetřování první ze série. Poslední žijící podezřelý je vrahem.
• Většina detektivů z oddělení vražd jsou temní, téměř šílení osamělci, nejčastěji rozvedení či ovdovělí, na hranici alkoholismu. Pochopitelně jsou zde i další, důstojněji vypadající detektivové, ale ti jsou naprosto neschopní a ani trochu tak drsní jako jejich duševně trpící kolegové.
• Mnozí detektivové jsou rekrutování přímo z policejní akademie, takto tvoříce kádr "sezónních detektivů" (viz "Speed", "Kuffs", "Stakeout").

Thursday, January 25, 2007

Pokud disk obsahuje zakódované soubory, automaticky jste vyzváni, abyste zadali heslo, pokud se je pokusíte číst.
• Bez ohledu na to, jaký druh disku to je, je čitelný ve všech systémech, do nichž jej vložíte.Všechny aplikační programy běží na všech počítačových platformách.
• Čím modernější je zařízení, tím více tlačítek má (viz "Aliens"). Leč každý musí být velmi dobře proškolen, neboť tlačítka postrádají popisy.
• Většina počítačů, libovolně malých, má schopnost zobrazit z reality vytrženou třírozměrnou animovanou grafiku.
• Laptopy, z nějakého divného důvodu, se vždycky zdají mít videotelefonní systém pracující v reálném čase a výkon superpočítače CRAY.
• Kdykoliv se postava dívá na terminál, zobrazené údaje jsou tak jasné, že se promítají na jeho/její tvář (viz "Alien", "2001").
• Laptopy, notebooky a mobilní telefony maji nekonečně trvanlivé, dobře nabité baterie, jak si to žádá děj, zejména zachází-li s nimi hrdina. Laptop nepřejde do SUSPEND režimu, protože jej hrdina drží na kolenou a závisí na něm budoucnost lidstva ("ID4"). Naopak radiostanice jsou zdaleka první, co se v kritické situaci porouchá.

Tuesday, January 23, 2007

Hacker se dostane do nejcitlivějších počítačů na světě bez zádrhelů a uhodne tajné heslo na druhý pokus.
• Každý NEDOVOLENÝ PŘÍSTUP má funkci PŘEKONEJ (viz "Demolition Man" a nesčetné jiné).
• Komplexní výpočty a vstup obrovských množství dat se vyřídí do tří sekund. Filmové modemy se obyčejně jeví mít přenosovou rychlost dvou gigabajtů za vteřinu.
• Když se elektrárna/raketové silo/cokoliv jiného přehřeje, všechny ovládací panely vybuchnou, jakož i celá budova.
• Když otevřete textový soubor na obrazovce a někdo soubor smaže, zároveň vám zmizí z obrazovky (viz "Clear and Present Danger").

Sunday, January 21, 2007

VŠECHNY TAJNÉ ZÁZNAMY"

•Podobně můžete nakazit počítač ničivým virem prostým napsáním "NAHRAJ VIRUS" (viz "Fortress").
• Všechny počítače jsou propojeny. Dostanete se k informacím v počítači na zloduchově stole, i když je vypnutý.
• Mocné počítače pípnou, když zmáčnete klávesu nebo když se něco na obrazovce změní.
• Některé počítače také zpomalí výpis na obrazovce, takže neběží rychleji, než stačíte číst. Ty *opravdu* pokročilé navíc emulují zvuk jehličkové tiskárny.
• Všechny počítačové panely mají tisíce voltů a jiskřiště těsně pod povrchem. Poruchy jsou indikovány jasným zábleskem, kotoučem dýmu, sprškou jisker a explozí, která vás vrhne nazpět.
• Lidé píšící na počítači jej vypnou, aniž by data uschovali.

Saturday, January 20, 2007

POČASÍ

• Hrom a blesk vždy spustí naráz.
• Bouře nastávají mžikem: práskne hrom a zablýskne se, a spustí se prudký liják.
• Hustý lijavec nezpůsobuje ubytek daleké viditelnosti.
• V noci je všechno modré.
• Jeskyně mají vždycky rovnou zem, a nikdy v nich není úplně tma.
• V kanále nebo protipovodňovém korytě vždycky někdo je, když se přivalí velká voda.
• V noci je vždycky Měsíc (kromě těch nejlevnějších filmů, kdy je vidět Slunce).
• Úplněk může vytrvat i několik nocí po sobě.
• Zatmění nastávají zhusta, a bez varování.
POČÍTAČE A ELEKTRONIKA
• Textové procesory nikdy nezobrazují kursor.
• Při psaní dlouhých vět se nemusí používat mezerníku.
• Filmové postavy nikdy neudělají překlep.
• Všechny monitory zobrazují dvoucentimetrová písmena.
• Nejmodernější počítače, jako se používají u NASA nebo CIA a podobné vládní instituci, mají grafická rozhraní, která je snadno používat.
• Ty, které je nemají, mají strašně mocné dekodéry textových příkazů, které správně porozují a vykonají příkazy psané běžnou angličtinou.
• Poučení: můžete získat přístup ke libovolné informaci, jakou si zamanete, stačí naťukat na klávesnici "VYVOLEJ

Thursday, January 18, 2007

PENÍZE

• Gangsterovy kufříky obsahují buď zbraně nebo bankovky. Nikdo nikdy neuloupil mince.
• Kufříky jsou navrženy na tři řady bankovek. Jako kdyby měly samy moc, peníze jsou rády poskládány do úhledných balíčků a řad, třebaže byly do kufříku vrženy vyděšeným pokladníkem v bance.
• Pokud použijete filmové taxi, nikdy nedávejte drobné. Řidiči si s ním nebudou vědět rady.
• Stačí, když řeknete "díky" když dostanete účet, sáhnete do kapsy, vytáhnete první bankovku na ráně, nepodíváte se - bude to správně (viz rovněž TAXÍKY).

Tuesday, January 16, 2007

NOČNÍ MŮRY
• Libovolná osoba, budící se z noční můry, se prudce zpříma posadí ("boing!") na posteli, místo aby jen tak ležela "eeeeh!", jak to obvykle děláme.
NOŽE
• Když hodíte nůž, ostří se vždycky zabodne do cíle. poku ovšem hozený nůž nevrátíte.
• Zkušený vrhač nožů dokáže pracovat rovnocenně s vrhacími noži, zavíracími noži, řeznickými sekáčky, příbory a meči.
OBLEČENÍ
• Mužské postavy jsou většinou chladné povahy. Musí nosit džíny a kožené bundy, zatímco ženské postavy si libují v kraťasech a vestičkách.
• Hrdinové jsou vyjímkou výše uvedeného. On si obyčejně libuje v extrémní zimě poté, co přišel o kabát, nebo mu košili strhli z těla. Když to neplatí ("Cliffhanger"), pomůže koupel v ledové vodě.
• Kdykoliv někdo někoho omráčí a vezme mu šaty, tyto vždy bezvadně padnou.
OKNA
• Filmový hrdina jest očkován na sklo - proskakuje oknem bez jediného škrábnutí. Padouch, alergický na střepiny, umírá proklán.
PARAŠUTISMUS
• Tam nahoře je plno času, často několik minut.
• S ostatními skákajícími se můžete při pádu dolů téměř normálně bavit.
• Pokud nemáte padák, prostě se držte někoho, kdo jej má, a nepouštějte se, dokud nepřistanete.

Sunday, January 14, 2007

NAPĚTÍ

• V libovolném filmu, když se "něco" stalo a vesničani se na to jdou podívat, vždycky se rozhodnout "jít pro pomoc". Nejvíc postradalného člena skupiny zanechají na místě, "aby s toho nespustil zrak", a je mu vydána zbraň nebo signální zařízení, "kdyby se něco stalo". Řečený člen VŽDYCKY odpovídá: "Co by se mohlo stát?" To je jasným signálem, že zemře krutou smrtí do dvou minut.
NESTVŮRY
• Prchajíce před nestvůrou, budete chtít zavolat o pomoc z veřejné telefonní budky asi tři metry od místa, kde jste nestvůru naposled spatřili.
NEZLETILCI
• Stěny nezletilcovy ložnice nebo i dospělého, jenž dosáhl dvacítky, jsou vždy postře dekorovány, přesahujíce hranice zdravého rozumu, s každým centimentrem volného prostoru pokrytým něčím "správným".
• Filmový nezletilec má vždy okapový odtok situován hned vedle okna. Je speciálně posílen, aby udržel jeho váhu.

Saturday, January 13, 2007

MOTOCYKLY

• Motocyklové motory ve filmech nevysvětlitelně přecházejí ze čtyřtaktu do dvoutaktového režimu.
• Motocykly se obvykle mění z Harley Davidsonů, jimiž jsou při dálničních operacích, na Yamaha Dirt Bikes, pokud užity mimo silnici (jako v "Then Came Bronson"). Policejní Harleye se promění na Triumph Bonnevilly, když se s nimi zajede do drsných končin (na lodi v "Magnum Force").
MUŽI
• Muži na vorech, v džunglích, na pouštích či podobných prodloužených pobytech nemusejí nosit žiletku, protože jim nerostou vousy. Protipól: ledaže pijí, v kterémžto případě jim třídenní strniště vyraší do tří hodin.
NAKUPOVÁNÍ
• Když ve filmu přinášíte domů sáčky s nákupem, požaduje se, abyste v kuchyni po zemi rozsypali/rozlili aspoň jeden sáček.
• Sáčky s potravinami nejsou nikdy těžké.
• Kdo kdy šel ve filmu nakupovat, vždycky se vrátil s věcmi čouhajícími nahoře z pytlíku, obvykle mrkvovou natí nebo francouzským pečivem.
• Poučení: každý pytlík s potravinami obsahuje alespoň jednu bagetu.

Friday, January 12, 2007

JAZYK
• Třebaže zobrazují cizince (včetně mimozemšťanů), herci mluví a rozumějí běžné řeči (většinou angličtině), ledaže by děj filmu závisel na jazykové bariéře.
KOUŘENÍ
• Kuřáci kouří jen pokud je k tomu dramatický nebo romantický důvod. V jiných okamžicích nepociťují chuť na cigaretu.
LANA
• Když jsou ve filmu lidi svázaní, což jest učiněno většinou volně a nešikovně, nemohou uniknouti a musí nejprve najít vhodný nástroj, kterým lana přeříznou nebo propálí.
• Poučení 1: Vždy je nějaký ten vhodný nástroj k dispozici.
• Poučení 2: Pokud je zvolenou metodou propálení, ruce svázaného jsou alespoň 30 cm od sebe.
LETADLA
• Letadlům s pístovými motory ve filmech obvykle tento motor selže. Selhávací režim je jedinečný pro filmařství - motor zakašle, běží dál. Hrdina si nepovšimnul. Načež koktne a opět chytí dech. Hrdina si všimne, uchopí rychlostní páku, otočí klikou. Poté motor kuckne přesně třikrát a okamžitě se zastaví včetně vrtule. Nikdo se jej dále nepokusí nastartovat.
MENŠINY
• Menšiny jako američtí Indiáni či Asiati mají vždy jakýsi druh mystických znalostí či neuchopitelných bojových dovedností. Například američtí Indiáni vždy znají běh událostí podle nějakého přírodního znamení, a Asiati jsou zrození s Bojovým Uměním, jež mohou užívat v boji s padouchy.

Tuesday, January 09, 2007

Lidé, kteří zvenku něco divného slyšeli, se půjdou VEN podívat, i když vědí, že ve městě řádí vraždící maniak.
• Když je někdo v posteli a slyší venku zvuky, vstane, rozsvítí předtím, než se podívá z okna, třebaže to obvykle zaručuje, že neuvidí, co se děje.
• Pokud je vetřelec v domě, obyvatel se bude plížit podél zdí se zády nalepenými na stěnu, s rukama mírně rozpaženýma, dlaně naplocho na zdi.
• Když je v domě vetřelec, to, co vyskočí ve tmě na hrdinku, se ukáže být kočkou, a to i z míst, kam se nemohla dostat, třeba zevnitř kuchyňské linky. Jakmile se hrdinka uklidní, vrah se objeví a uškrtí ji.
• Libovolný byt v Paříži má výhled na Eiffelovu věž.
HUDBA
• Na mnohé hudební nástroje - zvláště pak žestě a tahací harmoniky - se dá hrát, aniž by bylo třeba hýbat prsty.
• Domorodí hudebníci jsou vysoce nadaní, a svedou z prosté instrumentální kapely vyloudit zvuk plně obsazeného orchestru.

Sunday, January 07, 2007

Jestliže filmový hrdina má poskoka a tento se zmíní o své rodině v prvních dvou minutách filmu, poskok určitě zahyne.
• Filmový hrdina je (téměř) vždy rozvedený, ale dosud má určitý vztah ke své bývalé ženě, která mu řekne, že s ním nemohla zůstat vdaná, protože ho příliš miluje.
• Lidi nikdy nejdou otevřít, pokud zaklepání či zvonek nezazněly alespoň třikrát.
• Hrdina/hrdinka bydlící v New Yorku pracuje v pořádném, ale nikterak zvlášť dobře placeném místě, a přesto má prostorný byt plný pěkných věcí, vesměs s dobrým výhledem, někdy i milou, romantickou střešní terasu.
• Lidé nikdy neodcházejí z domu, ve kterém je zjevně nebezpečno (duchové, vrazi apod.).

Saturday, January 06, 2007

Po rvačce má hrdina vždy malý pramínek krve v pravém koutku úst. Jeho ret není nikdy rozbit uprostřed, a horní ret je nezranitelný. Utře se krev z koutku úst hřbetem ruky, a podívá se na ni. Pokud má na tváři jiná zranění, je to obvykle malá odřenina na pravé čelisti. Po jeden den na tom bude mít náplast, načež je rána zázračně zhojena.
• Hrdina po rvačce vždy odmítne pomoc přátel či zdravotnického personálu.
• Pokud se hrdina dostane do druhé rvačky, je mu mláceno či kopáno do nejzraněnější části těla.
• Hrdina nedá najevo bolest ani při nejstrašlivějším mlácení, leč zamrká, pokud se žena pokusí čistit mu ránu na tváři.
• Je-li hrdina spárován se slabošským poskokem, tento neomylně zachrání hrdinův život v kritickém momentě, nebo prokáže neobyčejnou zručnost se zbraněmi v klíčové scéně.
• Je-li hrdina bílý muž a má pomocníka/poskoka, jenž není bílý nebo není muž, tento/tato zemře, přednostně při činu hrdinného sebeobětování.

Friday, January 05, 2007

HRDINOVÉ

Má-li hrdina psychologický/psychický problém, který mu brání, aby se účinně vypořádal s problémy, můžete si být jisti, že tento problém ve vhodnou chvíli pomine.
• Hrdina se na scéně vždy o vteřiny mine se zloduchem.
• Svléknutí do pasu učiní hrdinu nezranitelným.
• Hrdina je vždycky spárován s ženskou postavou. Poskok nikdy.
• Hrdinův nejlepší přítel/partner je obvykle zabit zloduchy tři dny předtím, než měl jít do důchodu.
• Hrdinova nová žena je rozstřílena 80 samopaly hned po svatbě nebo při líbánkách.
• Hrdinové mohou fungovat bez jídla a spánku, bez měřitelného úbytku fyzických a mentálních schopností, po nejméně 72 hodin.

Thursday, January 04, 2007

ELEKTŘINA
• Pokud se na scéně vyskytuje vysoké napětí, projevuje se viditelnými sršícími blesky.
• Dotkne-li se filmová postava elektřiny, začnou po ní blesky běhat, a to i chvilku po odpojení, neboť je "nabita".
HONIČKY
• Žena, honěná zloduchem, klesá k zemi i na vyrovnaném, bezpřekážkovém terénu. Povšimněte si, že když jsou honěni žena a muž, ona obyčejně padá, načež muž se zastaví a pomáhá jí vstát.
• Navazuje na předchozí:
o Muž nato pokračuje v úprku spolu se ženou, drže ji za ruku nebo ještě lépe za paži, třebaže jim to oběma brání v rychlosti, které by byli schopni každý zvlášť.
o Všechny filmové ženy musí být taženy za ruku, a to i když je muž tahoun malý a tlustý a žena sprintérka.
o Všechny filmové ženy se pokoušejí běžet na vysokých podpatcích, nikdy se nepokusivši boty odkopnout.
• Ženy nejenom musí být taženy, nemají dostatek rozumu, aby utíkaly a nepřestávaly utíkat, pokud muž se nedotýká jejich lokte, nedrží za ruku či neobjímá kolem ramen.
• Honění se vždy pozdrží, aby pronásledovatelům vhodili do cesty překážky (popelnice, trámy, židle). Nezáleží na tom, že jim trvá třikrát tak dlouho překážky vytvářet, než jejich honitelům je prostě přeskakovat.

Monday, January 01, 2007

DŮKAZY

• Usvědčující důkazy se dají najít a buď jako fotografie číslo čtyři v balíčku, nebo v zásuvce druhé odspoda.
• Dbejte na to, abyste ponechali své důležité pásky, jako je ta označená "Usvědčující důkazy proti poslanci Kovářovi, jak bere úplatek 24 miliónů a pak se mucká s dcerou překupníka drog", a vaše diskety nadepsané "Všechny odpalovací kódy pro jaderné hlavice jsou tady" na místě, kde se dají snadno najít.
• Všechny postavy si schovávají výstřižky z novin s důležitými událostmi v jejich životě, zejména pak těmi, které je bolestno si připomínat, jako ztráta bezprostředních příbuzných pro vlastní nedbalost. Pokud navíc reportáž vyšla v době, kdy postava byla uvězněna či na útěku, o to více důvodů má držet si takové záznamy.