Tuesday, January 30, 2007

ROZHOVORY

• Dva lidé často rozmlouvají, zatímco jeden civí z okna, zády k druhému. Když se dostanou k citlivému bodu, první osoba se otočí.
RVAČKY
• Pokud postava užívá bojových umění namísto zbraně, jeho protivníci s ním budou zápasit jeden po druhém. Záložní zlosyni mohou tancovat kolem a hrdinu pošťuchovat, leč žádný jej nenapadne, dokud předchůdce nebyl vyřízen. A pokud je to orientální film o bojových uměních, budou bojovat v dokonalém rytmu a formě raz-dva, úder-kryt-úder-kryt.
• Dva chlápci nebo parta chlápků jdou na to, opakovaně se mlátí do obličeje masivními údery, třískají se židlemi, holemi, ledničkami, čímkoliv -- a takto si vedou, někdy až několik minut v kuse.
• Lidi je možno vyřídit, když je praštíte po hlavě. Ale pozor: pokud opustíte scénu, taková osoba nabude vědomí a je o to více odhodlána vás napadnout.
• Úder do zad zloducha spojenýma rukama rovněž zaručuje bezvědomí.
• Všechny rvačky, odehrávajíci se na okraji kaňonů, vysokých budov, nebo na jiných vysokých místech, vyžadují aspoň jednoho lumpa, aby ho trefila kulka, šíp, či jiná metací zbraň, a přiměla jej k pádu, leč ponechávající jej dostatečně naživu, abychom ho slyšeli ječet hrůznou ozvěnou, jak se řítí k záhubě.
• Poučení: pokud kdokoliv padá z útesu či budovy, nezáleží na tom, kolik škody předtím utrpěl, neboť ječí, třebaže byl střelen do plic dvacetkrát či třicetkrát, nebo byl zjevně v bezvědomí.
• Na Západě je oblíbenou verzí zápasu muže proti muži styl, kdy se vrhnete na protivníka a obejmete ho.
• Pokud se zloduch pokouší někoho zabít nožem, často užívá jen jedné ruky. Mezitím oběť (většinou žena) používá obou rukou, aby zastavila lumpovu ruku a zadržela bodnutí. Leč vrahoun NIKDY nepoužije prostě druhé ruky, nevezme nůž a nepíchne (viz rovněž NOŽE).