Sunday, January 21, 2007

VŠECHNY TAJNÉ ZÁZNAMY"

•Podobně můžete nakazit počítač ničivým virem prostým napsáním "NAHRAJ VIRUS" (viz "Fortress").
• Všechny počítače jsou propojeny. Dostanete se k informacím v počítači na zloduchově stole, i když je vypnutý.
• Mocné počítače pípnou, když zmáčnete klávesu nebo když se něco na obrazovce změní.
• Některé počítače také zpomalí výpis na obrazovce, takže neběží rychleji, než stačíte číst. Ty *opravdu* pokročilé navíc emulují zvuk jehličkové tiskárny.
• Všechny počítačové panely mají tisíce voltů a jiskřiště těsně pod povrchem. Poruchy jsou indikovány jasným zábleskem, kotoučem dýmu, sprškou jisker a explozí, která vás vrhne nazpět.
• Lidé píšící na počítači jej vypnou, aniž by data uschovali.