Thursday, January 25, 2007

Pokud disk obsahuje zakódované soubory, automaticky jste vyzváni, abyste zadali heslo, pokud se je pokusíte číst.
• Bez ohledu na to, jaký druh disku to je, je čitelný ve všech systémech, do nichž jej vložíte.Všechny aplikační programy běží na všech počítačových platformách.
• Čím modernější je zařízení, tím více tlačítek má (viz "Aliens"). Leč každý musí být velmi dobře proškolen, neboť tlačítka postrádají popisy.
• Většina počítačů, libovolně malých, má schopnost zobrazit z reality vytrženou třírozměrnou animovanou grafiku.
• Laptopy, z nějakého divného důvodu, se vždycky zdají mít videotelefonní systém pracující v reálném čase a výkon superpočítače CRAY.
• Kdykoliv se postava dívá na terminál, zobrazené údaje jsou tak jasné, že se promítají na jeho/její tvář (viz "Alien", "2001").
• Laptopy, notebooky a mobilní telefony maji nekonečně trvanlivé, dobře nabité baterie, jak si to žádá děj, zejména zachází-li s nimi hrdina. Laptop nepřejde do SUSPEND režimu, protože jej hrdina drží na kolenou a závisí na něm budoucnost lidstva ("ID4"). Naopak radiostanice jsou zdaleka první, co se v kritické situaci porouchá.