Thursday, January 04, 2007

ELEKTŘINA
• Pokud se na scéně vyskytuje vysoké napětí, projevuje se viditelnými sršícími blesky.
• Dotkne-li se filmová postava elektřiny, začnou po ní blesky běhat, a to i chvilku po odpojení, neboť je "nabita".
HONIČKY
• Žena, honěná zloduchem, klesá k zemi i na vyrovnaném, bezpřekážkovém terénu. Povšimněte si, že když jsou honěni žena a muž, ona obyčejně padá, načež muž se zastaví a pomáhá jí vstát.
• Navazuje na předchozí:
o Muž nato pokračuje v úprku spolu se ženou, drže ji za ruku nebo ještě lépe za paži, třebaže jim to oběma brání v rychlosti, které by byli schopni každý zvlášť.
o Všechny filmové ženy musí být taženy za ruku, a to i když je muž tahoun malý a tlustý a žena sprintérka.
o Všechny filmové ženy se pokoušejí běžet na vysokých podpatcích, nikdy se nepokusivši boty odkopnout.
• Ženy nejenom musí být taženy, nemají dostatek rozumu, aby utíkaly a nepřestávaly utíkat, pokud muž se nedotýká jejich lokte, nedrží za ruku či neobjímá kolem ramen.
• Honění se vždy pozdrží, aby pronásledovatelům vhodili do cesty překážky (popelnice, trámy, židle). Nezáleží na tom, že jim trvá třikrát tak dlouho překážky vytvářet, než jejich honitelům je prostě přeskakovat.