Monday, April 19, 2010

Chemické vlastnosti
• výborně přitahuje zlato, stříbro a množství různých druhů drahých kamenů
• absorbuje velké množství drahých látek
• může spontánně explodovat bez předcházejícího varování a bez jakékoliv známé příčiny
• nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita prudce stoupá po nasycení alkoholem
• ze všech člověku dosud známých prvků nejlépe redukuje peníze


Běžné použití
• dekorativní účely, zvláště ve sportovních autech
• může být dobrou pomůckou při relaxaci
• velmi efektivní čistidlo


Testování
• čistý vzorek má v přirozeném stavu narůžovělou barvu
• v blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou


Možné riziko
• v nezkušených rukou velmi nebezpečná
• je nelegální vlastnit více než jeden vzorek, ale současně je možno spravovat více vzorků, pokud se nacházejí na různých místech a nedostanou se navzájem do přímého kontaktu

VÝSTRAHA
delší vystavování se tomuto prvku je zdraví škodlivé!
Zeměpis ženy
• Mezi 15 - 18 rokem je žena jako Čína nebo Írán. Vyvíjející se rychlým tempem a s velkým potenciálem, leč stále není všem otevřená a přístupná.
• Mezi 18 - 21 rokem je žena jako Afrika nebo Austrálie. Napůl probádaná, napůl divoká. Má svou přirozenou krásu a najdeme tu oblasti bující a úrodné.
• Mezi 21 - 30 rokem je žena jako Amerika či Japonsko. Je již odhalená, velmi dobře vyvinutá a vstřícná k obchodům a transakcím týkajících se aut či financí.
• Mezi 30 - 35 rokem je žena jako Indie nebo Španělsko. Velmi horká, uvolněná a přesvědčená o své kráse.
• Mezi 35 - 40 rokem je žena jako Francie nebo Argentina. Může být napůl zničená během bojů, ale stále je to přitažlivé místo k návštěvě.
• Mezi 40 - 50 rokem je žena jako Jugoslávie nebo Irák. Prohrála válku a její chyby ji pronásledují. Nezbytná rekonstrukce.
• Mezi 50 - 60 rokem je jako Rusko nebo Kanada. Velká, klidná. Její hranice jsou prakticky nestřeženy, ale studené klima od návštěvy odrazuje.
• Mezi 60 - 70 rokem je žena jako Anglie nebo Mongolsko. Se slavnou a nádhernou minulostí, leč žádnou budoucností.
• Po 70 se stává Albánií nebo Pakistánem. Všichni vědí, kde se nachází, ale nikdo tam nechce.
Ze žákovských knížek
• Lže a schválně uvádí jiné letopočty.
• Hodil mokrou houbu po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužicku.
• Váš syn nevhodně dokazuje svou sílu při pracovní výchově tím, že utahuje děvčatům svěráky.
• Nedovolený vstup do školy.
• Při vyučování bouchá pytlíkem.
• Dívá se na mě skrz zelené průsvitné pravítko a směje se mi, že jsem zelený.
• Dává pořád pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor.
• Bez dovolení padá ze židle.
• Vyndala při hodině tělesné výchovy bez vyzvání kozu a celá třída přes ni skákala...
• Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.
• Napovídá nedovoleným způsobem.
• Sahá dívkám na mléčné vaky.
• Zlomil zeměpisnou mapu o hlavu spolužáka. Plátno to vydrželo, je nutné opravit rám.
• Bije spolužačku deštníkem, ač není jeho.
• Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
• Snědla pomůcky na výtvarnou výchovu.
• Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací.
• Běhá po zdi.
• Spal při hodině tak tvrdě,že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který strašně dupe a funí.
• Leze do pětimetrové výšky na dvoumetrový strom.
• Nepíše si, co říkám, píše jen to, co potřebuje.
• Zařval: "nálet na blbý" a pustil mi na nohu kovadlinu.
• O přestávce hrubě kopal do dveří a když byl napomenut, kopnul si drze ještě jednou.
• Pořád se hlásí.
• Plival na schodišti na níže postaveného učitele vyššího ročníku, čímž snížil jeho vážnost.
• Ohrožoval spolužáky nožem,který potřeboval až na třetí vyučovací hodinu.
• Smrká mi do výkladu.
• Nechá se od spolužáků osahávat a nehlásí to učiteli.
• Svým zpěvem úmyslně ruší zpěv.
• Neustále se baví a odmítá mi říct o čem.
• Vylezl na okno a tam se usadil.
• Při písemce vnucuje spolužačce nápovědu.
• Močí do výše očí.
• Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat.