Thursday, June 04, 2009

Otázka: Kolik přispěvatelů mailing listu je zapotřebí k výměně žárovky?
Odpověď: 1343 ?
1 k vlastní výměně žárovky, který napíše do konference, že vyměnil žárovku
14 napíše, že už to někdy dělali a detailně popíšou různé způsoby výměny žárovek
7 upozorní, že výměna žárovek sebou přináší jistá rizika
27 upozorní na pravopisné chyby v mailech pisatelů
53 rozhořčeně reaguje na těch 27, kteří upozornili na chyby v pravopisu
41 se vloží do diskuse o tom, zda je vhodné řešit gramatické chyby
6 napíše svůj názor na to, jestli je správnější dělit slovo žárovka na žá-rovka anebo žárov-ka
dalších 6 pošle těch předchozích 6 do ...
156 napíše správci konference o nepatřičnosti diskuse o výměně žárovek v této konferenci
109 napíše do konference, že tato diskuse patří do diskusního fóra "výměna-žárovek"
203 účastníků se ozve s požadavkem, aby příspěvky byly preposilany též do konferenci "výměna-žárovek", "kontrola-pravopisu" a "svítidla-obecně"
111 pošle příspěvky obhajující původní příspěvky, protože žárovky přece používají všichni
306 začne debatovat o tom, který ze zmíněných postupu výměny žárovek je nejlepší, kde se dají zakoupit nejlepší žárovky, která značka žárovek je nejlepší, pro který způsob výměny žárovek, a konečně které značky žárovek jsou špatné
27 pošle URL, kde jsou zdokumentovány různé typy žárovek
14 napíše, že URL byly napsaný s chybou a pošle opravené URL
3 pošlou seznamy odkazu, které jasné ukazují na spojitost problematiky výměny žárovek a tématu konference
33 pisatelů ocituje všechny zprávy týkající se žárovek včetně hlaviček mailu, které doposud do konference přišly a požaduje, aby jim diskutující napříště zasílali kopie i na adresu mimo konferenci
12 účastníků konference podlehne depresi a z konference se odhlásí
dalších 19 účastníků se dožaduje Cc: na své adresy
4 navrhnou sestavení dokumentu "Výměna-žárovek-FAQ"
44 se dotáže, co že to znamená ten "FAQ"
4 účastníci tvrdí, že jim to připomíná handrkování v diskusních skupinách Usenetu
143 se zeptá co je to ten "Usenet"