Saturday, March 31, 2007

Accenture

(dříve Andersen Consulting): Uvolnění trhu na této straně silnice ohrožovalo jeho dominantní postavení na trhu. Ovládnutí nového a hladového trhu za silnicí bylo pro kuře obrovskou výzvou. Andersen Consulting v partnerské spolupráci s kuřetem připravilo strategii fyzického přemístění a celý implementační proces. Pomocí matematického modelu chování drůbeže Andersen pomáhá kuřatům využít jejich schopnosti, metodiku, znalosti, kapitál a zkušenosti k podpoře jejich celkové strategie zakotvené v business plánu. Accenture provedla analýzu cest a nejlepších kuřat a to (spolu s hlubokými znalostmi dopravních specialistů Accenture o transportačních procesech) vedlo k navržení provedení dvoudenního semináře určeného pro aktivaci a mobilizaci skrytých i zjevných lidských, monetárních a explicitních zdrojů. Seminář byl proveden formou work-shopů, zaměřených na jednotlivé aspekty plánovaného výkonu, s cílem vytvořit jednoduché, tržně orientované a jedinečné marketingové poselství ladící s celkovým kuřecím posláním, vizí budoucnosti a zakladními hodnotami. Celá změna tak byla díky Accenture úspěšnější.
• Louis Farrakhan: Silnice představuje černého muže. Kuře přes něj přeběhlo aby ho sociologicky srazilo dolů.
• Martin Luther King, Jr.: Představuji si svět, kde budou všechna kuřata moci přebíhat přes cestu aniž by se jich kdokoliv ptal na důvod.