Sunday, March 25, 2007

Provozovatel koštěte nesmí dovolit, aby jeho koště bylo zneužito k jízdě nevyhovující základním požadavkům (§1a, §2)

§5
a. Výška letu se stanovuje na 7 ko až 2355,5 ko (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.
b. V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
c. Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 ko, aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.
d. Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 ko od nejvyššího drátu vedení.

Předlétávání a míjení
§6
a. Předlétává se vždy horem.
b. Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolem letícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
c. V tunelu, pod mosty a viadukty, jakož i v uzavřených budovách se předlétávat zakazuje.
§7

Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.

§8

Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 nk.


Rychlost letu
§9

Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 ko/s.


Startování a přistávání
§10

Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo balkonem. Kde tato možnost není, možno startovat jakkoliv, pokud se dodrží §10.

§11
a. Startovat a přistávat se zakazuje na těchto místech:
a. tam, kde se nesmí létat
b. tunel, viadukt, pod mostem
c. věže kostelů a pod.
d. na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
b. Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění osob.