Thursday, March 22, 2007

Hudba

Hudba byla v období kokoka velmi oblíbená. Přestává být kratochvílí horních vrstev a stává se denním chlebem pracujících. Tyto masy pracujících představují novou cílovou skupinu, které se mnozí hudební skladatelé snažili vyjít vstříc. Objevují se nové, nikdy předtím (a většinou ani nikdy potom) používané prvky.
Bylo zavedeno zneužití kontrastu. K naprostému odklonu od čehokoliv přispěly i oblíbené čtvrttóny a řev. Byla dokonce vytvořena speciální čtvrttónová osnova (viz ilustrace) a nové noty - tzv. HJDCH-nota (hraj jak dlouho chceš), sedmitřetinová nota a tříosminová nota.

Dokladem úspěchu zavedení nových hudebních prvků, motivů a protivů může být i neuvěřitelný úspěch muzikálu Ztráta pohlaví. Z něj se bohužel dochovalo pouze velkolepé úvodní sólo. Jak se můžete sami přesvědčit, je i z tohoto fragmentu patrná velikost a kvalita tehdejší hudební tvorby.