Thursday, March 08, 2007

ZLODUŠI

• Zloduchem je cizinec.
• Poučení: cizincem je chlápek, který mluví anglicky s anglickým přízvukem.
• Padouch má rovněž poskoka - svalovce, jenž má charakterictickou metodu, kterou vyřizuje protivníky. Musíte jej/ji zabít nebo vyřadit z boje tak, že se tato charakteristická metoda obrátí proti němu. Pokud je svalovec vyřazen jiným způsobem, nezemřel (co se toho týče, nepředpokládejte, že je kdokoliv mrtev, pokud jeho či její smrt nebyla dramatická. Pozor na pokračování).
• Bez ohledu na to, jak moc jste usmrtili padoucha, dokáže vstát ještě nejméně třikrát.
• Proto mu vždy ponechejte poblíž ruky pušku, když jste ho zabili a otáčíte se, abyste ukonejšili dívku.
• Když se zloduch jeví mrtvým, není mrtvý. Jsou mu vždy povoleny dvě, občas tři zmrtvýchvstání. Hrdina jej často uvidí přicházet, třebaže je obrácen zády. Nevidí-li, přítel padoucha dorazí.
• Lump obyčejně zabíjí své knechty, když selhávají, leč nezdá se, že by mu věrných knechtů ubývalo.
• Lumpové číhají, dokud jejich přítomnost není zveřejněna světelným zábleskem.
• Můžete zabít lumpa tak, že si pečlivě všimnete předmětu, na kterém pohled kamery ulpíval zbytečně dlouho; typicky je tam hák na maso nebo zubatý kus skla. Budete zataženi do mocného zápasu, a ve vhodném momentě budete mít nápad (obvykle na základě poranění od zloducha nebo inspirováni věrným pohledem objetku vašeho citového zájmu) a sílu postačující k zatlačení lumpa do/na/pod/před zmíněný předmět.
• Herecký Zákon (Hollywood) vyžaduje, abyste 15 sekund před či po porážce zloducha pronesli svou charakteristickou frázi.
• Kdykoliv je zloduch hrdinou lapen, zastaví se na pět minut a řekne hrdinovi _všechny_ detaily svého plánu, jak zničit a/nebo vládnout Zemi, včetně času, dat a adres.
• Padouch, když dostal konečně hrdinu do spárů, obyčejně stráví několik megalomanských minut vychutnávaje své vítězství a protivníkův pád. Tento čas navíc se ukáže být právě zapotřebí k tomu, aby klaďák vymyslel, jak uniknout svému osudu, nebo právě postačí k zorganizování záchranné výpravy.
• Vždy dokážete určit, s jakým národem Spojené státy a populární sdělovací prostředky jsou nejvíce nespokojeni, protože tento národ pošle všechny své zločince, aby v té době hráli v hollywoodských filmech (např. Němci v pozdních '40 a '50, Asiati v '60 a '70, Sověti v '70 a '80, a Arabové z Blízkého východu v '90).

Labels: