Sunday, March 04, 2007

ZÁZNAMNÍKY a ZBRANĚ

• Pokud hrdina naslouchá svému záznamníku a neočekává jistou důležitou zprávu, pak má obyčejně na pásce nejprve dvě krátké zprávy, jednu od muže, jednu od ženy. "To je John! Uvidíme se zítra v osum." ... píp... "To je Salííííí! Zavolám pozdějc." ... píp... a pak konečně "Ááááá. Vrah je... ". Pokud ovšem je zpráva očekávána, je určitě první v pořadí.• Hlavním postavám nikdy nedojde střelivo a také nemusí znovu nabíjet. (Pokud je film přiměje nabíjet, nemuseli do té doby s sebou nosit náhradní náboje).
• Ve zbraních nedocházejí náboje, ledaže by útěk byl jinak nemožný.
• První výstřel či dávka od lumpa _vždy_ mine, a je zařazen jen aby oznámil, že se bude bojovat.
• Ruční granáty lumpů dělají hluk a kouř, leč žádnou škodu; granáty klaďáků jsou ničivé, leč selektivní; zneškodní tanky, ale neublíží házejícímu, i když si jeden pustí na palec u nohy. Granáty padouchů použité klaďáky se stanou dobrými granáty, a _naopak_.
• Když klaďákovi dojdou náboje, zahodí zbraň. Učiní-li tak hrdina, brzy snadno najde jinou.
• Samopaly ponořené do vody na dlouhou dobu se nezaseknou a nevypálí bokem, když se hrdina vynoří, aby je použil (viz každý díl "Rambo").

Labels: