Sunday, February 25, 2007

hpvpry

Pokud jsou telefonní hovory sledovány, pozorujeme na plátně mapu a paprsek blížící se k volajícímu, a ten vždycky ví, jak dlouho může mluvit než je vysledován. Vždycky stačí všechno říct právě ve dvou minutách.
• Videotelefony zobrazují obrázky volajících hledících přímo na kameru. Jinými slovy, kamera musí být uprostřed obrazovky.
• Pokud se hrdina pokusí někomu zavolat koho nutně potřebuje, během ne více než tří zazvonění ví, že není doma.
• Chce-li někdo zavolat hrdinovi, telefon zvoní věčně, než zavěsí, zvlášť když volající neví, že se hrdina musí probít k telefonu hejnem padouchů.
• Osoba volá do podniku jako třeba "Sport v obrazech". Na druhé straně to někdo zvedne a VOLAJÍCÍ řekne "Haló, Sport v obrazech?", jako by je chtěl zjistit, jestli se dovolal správně. To znamená, že když ve velké firmě někdo zvedne telefon, řekne "haló" a je to! Ne "Haló, Sport v obrazech, co si přejete?" nebo něco takového, prostě "haló!".
TĚLESNÉ FUNKCE
• Lidé nikdy nekašlou, nekýchají, nesmrkají a neukazují jakékoliv jiné příznaky méně než dokonalého zdraví.
• Jedinou vyjímkou jest, pokud umírají. Zakašlání je příznakem smrtelné choroby.
• Menstruace je ve filmech neznámým fenoménem. Filmové ženy jsou na ni imunní.
• Ve filmu můžete jíst, kolik chcete a naprosto NIKDY nemusíte jít na záchod.
• Zvracení je naznačeno vzdáleným spláchnutím. Nikdo nikdy nepoblije koberec.

Labels: