Saturday, March 24, 2007

Literatura

Literatura! Kolik knih již bylo o literatuře kokoka napsáno - je velmi obtížné vměstnat všechny tehdejší tendence do krátké stati. Nám se to však (doufejme) podařilo.
Celá literatura byla poznamenána rozvojem latiny. Především byla rozšířena (již tak dost složitá) gramatika, aby spisy byly ještě kvalitnější. Vznikly nové slovesné časy - minusquamperfektum (vyjadřující dočasnost a wunsch) a futurum III. (pro pozdní časnost). K šesti latinským pádům přibyly další dva - sedmý (okativ) a osmý (dekativ). Zmatek v číslování pádů se kdosi pokusil vyřešit vytvořením 0.pádu (stativ). Ten však existoval jen cca. 15 minut a tak celý projekt skončil fiaskem.
Poezie - narozdíl od latinsky psané prózy vznikala poezie většinou v národních jazycích. Velmi rozšířené byly milostné písně, které byly psány tzv. kolmým veršem (tzn. že se rýmují začátky veršů). Ukažme si na lidové písni, jak kolmý verš vypadal.
Paní mého srdce Paní, vy jste krásná, padám před Vámi na kolena, zemřu, když mě nevyslyšíte. Zezelenám a shniji!!!
Próza - kromě tzv. státní prózy (Staatsprose) vznikaly i další formy: scifineto (sci-fi forma v menším rozsahu), krimibruto a pes Pluto. Mnozí spisovatelé se snaží uniknout ze své mnohovýchodiskové situace, přestávají žít ve vysněném světě a vytvářejí si svůj vlastní reálný. V krajních formách je možné hovořit až o omniismu (důvěra ve vše).