Sunday, March 25, 2007

Závěrem

Je třeba zdůraznit, že tento stručný výklad může poskytnout pouze základní vědomosti o období kokoka a o uměleckých směrech, které se v tomto období rozvíjely. Kdo by se zajímal o kokoko hlouběji, nechť navštíví kteroukoli knihovnu a vyhledá si jednu z mnoha knih, které o kokoku pojednávají. Je vskutku z čeho vybírat.
A ještě malé upozornění: kokoko je chráněná značka. Za možnost bezplatného užívání děkujeme Svazu uměleckých slohů, který vlastní práva i na další značky (např. renesance, gotika či socialistický realismus).
Vyhláška č. 13/1994 Sb. o bezpečnosti létání na koštěti
Základní ustanovení
§ 0
a. Proti této vyhlášce není odvolání.
b. Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace čarodějnic ČR)
c. Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
d. Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače.
e. Vysavač musí býti vybaven spínačem "Tahem zapni, stiskem vypni" a trojcestným katalyzátorem.
§ 1
a. Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let.
b. Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace čarodějnic ČR)
§ 2
a. Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
b. Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§ 3
a. Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
b. Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c. Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 nk/s (netopýřích křídel za sekundu).
d. Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.
§4