Tuesday, March 27, 2007

Výjimky a zvláštní ustanovení
§19

Předsedkyně FČČR na koštěti s majáčkem zelené barvy a typickým zvukovým signálem má v jakékoliv situaci absolutní přednost.

§20

Ostatní přednost letu se neupravuje.

§21

Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat dle §3 písm. a).

§22
a. Za letu se zakazuje plivat, odhazovat předměty, souložit apod.
b. Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře
§23
a. Tato vyhláška neplatí o Filipojakubské noci.
b. Tato vyhláška neplatí třináctého v pátek.

Závěrečná ustanovení
§24

Tato vyhláška je v souladu s pravidly Evropského Společenství, Islámských zemí a Amerického spolku strašidel.

§25
a. Tato vyhláška ruší původní vyhlášku o letu na koštěti z 14. st.
b. Písmeno a) platí pouze v případě, že původní vyhláška existovala.
§26