Wednesday, October 24, 2007

36. Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je tento povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.
Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
37. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické soustavy.
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.
38. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
Sytý hladovému nevěří.
39. U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi, je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
40. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
Láska hory přenáší.
41. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.
Ryba i host třetí den smrdí.
42. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.
Vojna není kojná.
43. Částečná imobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra, vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerého pokrytí.
Líná huba - holé neštěstí.
Přísloví opět trochu jinak
• "Kdo jinému jámu kopá, je hrobník"
• "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se dojde pro pivo"
• "Kdo se směje naposled, ten má dlouhé vedení"
• "Čas jsou peníze. Peníze jsou lidí. Lidi jsou čas."
• "S poctivostí nejdřív pojdeš."
• "Tchyně a vodka je nejlepší studená."
• "Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítří."
• "Život je pes, nejlepší přítel člověka."
• "Tak dlouho říkal HOP až mu přeskočilo"
• "Lež, máš krátké nohy."
• "Kdo hlodá, najde."
• "Ve dvou se to lépe zahne."
• "Láska i nemoce přenáší."