Wednesday, October 10, 2007

Něco na dveře pokoje

Před vstupem do místnosti je nutno mít na paměti následující desatero :
1. Udržování nepořádku je časově mnohem úspornější než udržování pořádku v pořádku.
2. Každý pořádek vzniká z nepořádku a je nestabilní.
3. Pořádek zneklidňuje, protože je v něm neustále potenciální nepořádek.
4. Nepořádek uklidňuje a dává pocit uspokojení, protože je v něm potenciální pořádek, který si lze bez vynaložení jakékoli fyzické práce kdykoli představit.
5. Nepořádek je věčný, životaschopný a je přístupný změnám.
6. V nepořádku má člověk možnost vytvořit stabilní harmonii mezi svými potřebami a potřebami svého okolí.
7. Hledání předmětů a písemností je činnost produktivní, protože nutí člověka zabývat se předměty a písemnostmi, které by jinak ignoroval.
8. V nepořádku se rozvíjí fantazie a schopnost kombinovat a improvizovat.
9. Nepořádek naučí člověka mít přehled skutečně jen o těch věcech, o kterých mít přehled je skutečně třeba.
10. Jsou důležitější věci než pořádek.