Friday, October 19, 2007

Klasická i méně klasická přísloví

1. Zástava encefalické činnosti jedince je zcela irelevantní s oběma limitními stavy kvantity přijmu tekutin u téhož individua.
Pil umřel, nepil, umřel taky.
2. Trajektorie pohybu způsobeného odrazy nohou mláděte létajícího obratlovce kulminuje k maximální délce současně s východem slunce.
Ranní ptáče dál doskáče.
3. Nechť M je množina osob x takových, že x patří do M, právě když x vydává nonverbální signály S vyjadřující pozitivní emoci E. Dále nechť f je uspořádání množiny M podle času vzhledem k okamžiku signálu S a g nechť je dobré uspořádání množiny M. Potom platí: Je-li y maximální prvek množiny M vzhledem k uspořádání f, potom je také maximálním prvkem množiny M vzhledem k uspořádání g.
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
4. Činnost (vykonání činnosti) nemůže osoba (dále jen proveditel) provést v období, tedy časovém úseku, které by bylo delší než 1 (jeden) den ode dne, kdy jsou splněny všechny předpoklady pro vykonání této (výše uvedené) činnosti proveditelem.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
5. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jejíž akustický projev je minimální, působí erozi na vrstvy hornin, uložené podél její trajektorie.
Tichá voda břehy mele.