Tuesday, May 09, 2006

Obálky

s notopisem odesílal Cimrman pod šifrou "MP1", což byla zkratka "Mé písně - vydání první". Po rozeslání všech deseti takto označených obálek se dále tímto dílem nezabýval, neboť chtěl dát všem adresátům své skladby čas na rozmyšlenou, přičemž čekal, kde se ozve jako první. V mezičase se věnoval tvorbě v jiných oblastech umění a vědy.
Asi po pěti letech se Cimrman ke své symfonii vrátil, a s politováním konstatoval, že o jeho skladbu "Mé písně" je zájem naprosto nulový. Ani jeden z adresátů obálky s šifrou "MP1" na nabídku k provozování skladby nijak nereagoval.