Wednesday, April 26, 2006

12. Nechodil na přednášky - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13. Nechal za sebe učit svého syna.
14. První dva studenty vyhodil, protože se něco naučili.
15. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.
L.A. Driver's licence application
Since driving conditions (and culture) are unique in L.A., the California Department of Motor Vehicles has now issued a special license application form, solely for the Los Angeles Metropolitan Area.
The new form is reproduced below: