Sunday, April 23, 2006

After spitting

out the gag in her mouth, the half naked wife says: "Dear, I'm so relieved you feel that way. You're right, he hasn't seen a woman in years, but he wasn't kissing my neck... He was whispering in my ear. He said he thinks you're really cute and asked if we kept the Vaseline in the bathroom... Be strong ... and... I love you too."
Bizoni
Stádo bizonů se pohybuje rychlosti nejpomalejšího kusu. Když je stádo napadeno lovci, tak padnou za oběť ty nejpomalejší a nejslabší kusy, které jsou vzadu. Pro stádo jako celek je tahle přírodní selekce dobrá, a to jak z krátkodobého pohledu, protože zvyšuje celkovou rychlost stáda, tak z dlouhodobého, protože se celkově zlepšuje genetická kvalita bizonů tím, že ti nejméně vyvinutí jsou takto vyloučeni z rozmnožovacího procesu.