Tuesday, April 25, 2006

lidský mozek

No, a stejně je na tom lidský mozek. I on operuje tak rychle, jako nejpomalejší mozkové buňky. Nadměrná konzumace alkoholu, jak víme, zabíjí mozkové buňky, ale přirozeně ty slabé a pomalé napadne nejdříve. To znamená, že pravidelnou konzumací piva eliminujeme ty pomalé mozkové buňky a náš mozek se tak stává rychlejším a efektivnějším.
16 důvodů proč Bůh nemůže být jmenován doktorem věd (DrSc.)
1. Má jenom jednu známou publikaci.
2. Ta je v hebrejštině.
3. Nejsou v ní odkazy na prameny.
4. Nebyla publikována v žádném časopise.
5. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal sám.
6. Je nutno přiznat, že je známa po celém světě - ale co dělal potom?
7. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezena.
8. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
11. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.