Monday, May 08, 2006

Jára Cimrman a MP3

Podobně jako Antonín Dvořák, který zkomponoval svoje "Slovanské tance" nebo Bedřich Smetana, jenž vytvořil smyčcový kvartet "Z mého života", chtěl i Jára Cimrman přispět do pokladnice české národní hudební kultury podobně koncipovaným dílem, které by vyjadřovalo současně jeho vztah k hudbě i jeho vlastenecké cítění.
Proto nelenil, a inspirován dvěma výše uvedenými skladbami zhudebnil různá lidová říkadla z pojizeří. Vznikl tak hudebně básnický cyklus, kterému Cimrman vtiskl formu symfonie. Nazval ji "Mé písně", čímž chtěl vyjádřit, že se jedná o písně blízké jeho srdci, neboť měly svůj původ v kraji, kde Mistr řadu let žil a pracoval.Notový rukopis tohoto symfonického díla Cimrman dokončil v roce 1896, načež jej předal vídeňskému nakladateli Günteru Landsknechtovi s prosbou, aby jej vydal v propagačním nákladu deseti výtisků. Těchto deset exemplářů potom rozeslal nejvýznačnějším evropským a světovým symfonickým tělesům a jejich dirigentům s nabídkou na jejich realizaci. Jeden výtisk neopomněl zaslat metropolitní opeře v New Yorku, aby si zajistil případné provozování svého díla i za oceánem.