Thursday, July 26, 2007

S. Berman Kolik tlapek mají myši?

(P.S. Vedoucího si nahraďte podle vlastního uvážení)

Otázka: Kolik tlapek mají myši?

Původní odpověď: Myši mají čtyři tlapky.Připomínka vedoucího: Rozpracovat.

1. revize: Myši mají pět končetin, čtyři z nich jsou tlapky.Připomínka vedoucího: A co pátá končetina?

2. revize: Myši mají pět končetin, čtyři z nich jsou tlapky a pátý je ocásek.Připomínka vedoucího: Cože? Tlapky bez nohou?

3. revize: Myši mají čtyři nohy, čtyři tlapky a jeden ocásek na myš.Připomínka vedoucího: Zmatené. Znamená to dohromady 9 končetin?

4. revize: Myši mají čtyři sestavy noha-tlapka a jednu sestavu ocásku na jedno tělo.Připomínka vedoucího: Není probráno vyčerpávajícím způsobem.

5. revize: Každá myš je vybavena čtyřmi nohami a ocáskem. Každá noha je vybavena tlapkou, a to na opačném konci, než je tělo. Ocásek tlapku nemá.Připomínka vedoucího: Popisné, ale málo rozhodné.

6. revize: K jedné myši přísluší: čtyři sestavy noha-tlapka, jeden ocásek. Žádná odchylka od této zásady není přípustná, protože by vznikla disproporce v nedostatkových zásobách končetin.Připomínka vedoucího: Příliš autoritativní, potlačuje kreativitu.

7. revize: Myši mají čtyři tlapky; každá tlapka je připojena k jedné malé noze spojené do jednoho celku s celkovým strukturálním subsystémem myši. K subsystému myši je připojen rovněž tenký ocásek, v podstatě bez funkčního významu - plní pouze okrasnou úlohu.Připomínka vedoucího: Příliš rozvláčné a odborné. Odpovězte na položenou otázku.

Konečná revize: Myši mají čtyři tlapky.Připomínka vedoucího: Schvaluje se. Schůzka na slepo