Sunday, July 29, 2007

10. Každých pět minut povstaňte, roztáhněte ruce a dělejte zvuky jako letadlo.
11. Poručte si kyblík sádla
12. Poproste o pastelky a začněte omalovávat ubrousky.
13. Hvízdejte, když kolem projde jiná žena. Zvláště působivé, pokud jste sama žena.
14. Předneste seznam svých bývalých lásek. Improvizujte. Zařaďte tam i domácí zvířata.
15. Když vaše partnerka/partner začne mluvit o sobě, vytáhněte foukací harmoniku a začněte hrát nějaké blues.
16. Obětujte hranolky Nejvyššímu Božstvu, Blahoslavené Pomme de Terre.
17. Při objednávání se zeptejte, jsetli podávají něco živého.
18. Bez zeptani začněte jíst z talíře své partnerky/partnera.
19. Slintejte
20. přežvykujte s otevřenými ústy, mluvte s plnou pusou a prskejte drobky.
21. Snězte vše do 30 vteřin od chvíle, kdy je to před vás položeno. Včetně jídelního lístku.
22. Omluvte se, že si musíte odskočit, Běžte k číšníkovi a požádejte ho, aby vás uvedl k jinému stolu a objednejte si jídlo. Když za vámi vaše partnerka/partner přijde, zeptejte se: "Co ti tak trvalo v té koupelně?"
23. Lidem u vedlejšího stolu přednášejte říkanky.
24. Choďte kolem okolních stolů a proste hosty, jestli by vám nedali ochutnat.
25. Proste úpěnlivě svoji partnerku/partnera, ať si na svou zadnici nechá vytetovat vaše jméno. Vracejte se k tomuto tématu během jídla.
26. Během objednávání se partnerky/partnera zeptejte, kolik má u sebe peněz.
27. Bez ptaní objednejte partnerce/partnerovi něco obzvláště hnusného.
28. Odmítejte komunikovat jinak, než pantomimicky.
29. Při vchodu do místnosti si řekněte o místo, které by bylo daleko od oken, zady ke stěně a odkud by byl dobrý výhled na dveře. Chovejte se nervózně. Při sebemenším zvuku zalezte po stůl, případně použijte svou partnerku/partnera jako živý terč.