Monday, June 11, 2007

Microsoft

O: Čím se řídí programátoři Microsoftu?
O: Programátoři Microsoftu se řidí třemi zásadami:
1. Větší program je lepší než menší program.
2. Dražší program je lepší než levnější program.
3. Čím větší krabice, tím lepší program.

O: V kterém oddělení Microsoftu pracuje nejvíce lidí?
O: V oddělení reklamací.

O: Proč jsou Pentia rychlejší než čtyři-osm-šestky.
O: Protože čtyři-osm-šestky všechno složitě počítaly, kdežto Pentia výsledek jednoduše odhadnou.

O: Proč běhají Windows na čtyři-osm-šestce pomalu?
O: Windows vše dělají přibližně, proto je pro ně (z výše uvedeného důvodu) čtyři-osm-šestka zcela nevhodná.

O: Jaká je další plánovaná verze Windows?
O: Windows00. "00" v názvu neznamená 2000, jak by se dalo předpokládat, nýbrž to znamená že budou stát za hovno.

O: Na jakém hardware pracují Windows 95 zaručeně spolehlivě?
O: Na diaprojektoru.

O: A jak se liší Windows a Tamagochi?
O: Windows chcípnou, i když se o ně staráte. Microsoft vs. General Motors