Sunday, June 03, 2007

Mrtvý kůň

Rozdíly mezi primitivním hospodářským myšlením našich předků a dnešním způsobem uvažování expertů ovlivněným moderními náhledy na ekonomiku lze stěží porovnat lépe než pomocí mrtvého koně?
Přísloví Indiánů z kmene Dakotů: "Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"
Nicméně v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:
• obstaráme si větší bič
• vyměníme jezdce
• říkáme: "Vždyť ten kůň vždycky jezdil"
• založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
• navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
• zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
• vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
• založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
• vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
• upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
• zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
• zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
• prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
• uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
• vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
• zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji