Monday, June 04, 2007

rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je "lépe, rychleji a levněji" mrtvý
• založíme kroužek kvality, abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
• přepracujeme výkonové parametry pro koně
• zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně
• nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
• nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
• restrukturalizujeme stáj
• zdvojnásobíme příděly krmení
• prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
• povýšíme jezdce
• budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli
• sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne