Sunday, January 29, 2006

Hlásateľ v televízii hlási:

"Vážení diváci, mám dve správy, jednu zlú a jednu dobrú. Zlá je taká, že dvaja naši poslanci ochoreli na BSE. A dobrá, že teraz treba vyhubiť celé stádo."

Viete prečo policajti nikdy necvičili spartakiádu?
Lebo nikdy nemali dosť psov, ktoré by ich doviedli na značky.

Viete prečo kýva Stevie Wonder pri spievaní hlavou zo strany na stranu?
Lebo nikdy nevie, kde presne má mikrofón.