Wednesday, May 16, 2007

Tom

Maturitní zkoušky na zdejším ústavu bychom s nadsázkou mohli označit za veselou taškařici, neboť prezentace vědomostí některých žáků (zvláště z českého jazyka) byly obdivuhodné až patafyzické. Jest sice pravdou, že ústav je zaměřen striktně technicky, ale některé základní znalosti by měly být pro žáky samozřejmostí. Zastavím se pouze u tří expertů, kteří svými sentencemi a holými větami maturitní komisi zcela deklasovali.

Expert č.1: Otázka: Levicově orientovaná literatura mezi válkami.
Q: Která událost zapříčinila levicovou orientaci intelektuálů v Evropě? Byla to událost, která doslova otřásla světem, jak napsal John Reed.
A: No, já přesně nevím....
Q: Vzpomeňte si na období První světové války....
A: (nejistě) Titanic???
Q: (po vstžebání šoku) Které autory, ovlivněné VŘSR, znáte?
A: Neznám...
Q: Například Jiří Wo....?
A: Jiří Wo...
Q: Jiří Wol...?
A: (vítězoslavně) Wolker!
Q: Co napsal Jiří Wolker?
A: (po chvíli) Nevím...
Q: A co takhle reportáže V zemi, kde zítra znamená včera? Kdo je jejich autorem?
A: Neznám..
Q: To nevadí, ale mohl byste nám alespoň říci, co autor myslel tím názvem? ...kde zítra znamená včera?
A: (po chvíli) Oni měli asi jinej kalendář....
(komise odpadla)