Friday, February 02, 2007

SCHODY
• Když je někdo pronásledován ke schodišti, poběží vždy nahoru, ne dolů.
SIGNÁLY
• Když klepání nebo záblesky světla představují morseovku, je vždycky někdo nablízku, kdo je dokáže číst.
• Užívá-li se morseovky, překladatel bude vyslovovat ne znaky, jak přicházejí, ale celá slova. Takové slovo se vejde do několika pípnutí, a všechna slova jsou vysílána po stejnou dobu, bez ohledu na to, jak jsou dlouhá.
• Příklad:
o píp-píp-pi-píp...
o "Pomozte..."
o pi-pi-píp-píp...
o "Nám..."
o píp-pi-pi-píp píp...
o "Jsme..."
o píp píp-pi-píp...
o "Obklíčeni..."
o pi-píp píp píp...
o "Pošlete..."
o pi-pi-pi-píp píp...
o "Posily..."
o píp pi-píp píp...
o "Urychleně..."
o atd.
• Zpráva v morseovce začne několik sekund, než ji počně někdo interpretovat; nicméně, žádné informace se neztrácejí, neboť sdělení začíná v okamžiku, kdy jej interpreter počne číst.