Sunday, August 27, 2006

Ukázky z překladů pro nakladatelství Harlequin (očividně nízká literární úroveň originálu je překladem půvabně umocněna). Aby to nebyla jen smutná legrace, zkuste aspoň v některých případech odkrýt správný smysl a vyjádřit ho lidsky):
1. Hrstka úředně vyhlížejících osob neopatrně vešla pod džíp v marném pokusu ho zastavit.
2. Když ji rukama popadl za prsa, vyklenula se proti němu, hladová a vybízející. Jak prsty putoval k jejím nohám, z hrdla jí unikla jemná pára.
3. Cítil hlavu, jako by se nacházela ve slepé uličce ve svěráku.
4. Myšlenka na to, že si bude hovět ve vaně s vlažnou vodou, zatímco na ni bude foukat jemný vánek z větracích trubic, způsobila, že se mu chtěla vrhnout kolem krku pažema a srdečně mu poděkovat.
5. Když ho udeřila síla Janina něžného úsměvu, vypustil bolestný povzdech.
6. Promluvila nikoli obyčejným zvykem, ale inverzním zvukem, při němž jedno ticho překrývalo druhé.
7. Když spatřila nechutnou krutost v jeho očích, projel ji záblesk pocitu nebezpečí. O chvíli později upadla do studně.
8. "Miláčku … Připomínáš mi něco, co se servírovalo králům." Čím více ji ochutnával, tím se stával hladovějším. "Jak jsi chutná," poznamenal, když jí oždiboval krk.
9. Rozpálil ji tak, že Summer byla pouze prosící a sténající kreaturou čisté rozkoše, než ztratil i on nad sebou kontrolu.
10. Máma si mohla ruce upracovat, ale jako kadeřnice dokázala sotva udržet jídlo na stole.
11. Zakroutila hlavou s dlaní na břichu a pak si zapíchla ukazovák do hlavy.
12. Marlie bzučela napětím a byla přesvědčena, že by vyrobila dostatek proudu, aby osvětlila celý Pittsburg. "Myslím, že jsem vzrušená, Bruci," zasípala.
13. Pak sklonil hlavu a v očích jako by mu zářil temný stín jeho klobouku.
14. Calovo příliš velké pyžamo jí sklouzlo z ramene a Cal mu věnoval plnou pozornost. Zlíbal ho.
15. Shade cítil stejnou potřebu, která z ní vyzařovala. Nebo to byla jeho vlastní potřeba, kterou cítil?