Sunday, December 03, 2006

Další neděli se nováček zařídil podle rady svého kolegy. Na začátku kázáni opět cítil trému, a tak se napil. Pak už bez problémů jen mluvil a mluvil a mluvil. Po mši, při návratu do sakristie, našel na dveřích tyto poznámky:
1. Usrkni si vodky, nelokej ji.
2. Máme deset přikázáni, ne dvanáct.
3. Bylo dvanáct učedníků, ne deset.
4. Ježíš byl pomazaný, ne namazaný.
5. Jakub vsadil svého osla, ne posla.
6. Ježíše Krista nenazýváme Jéžou K.
7. Otec, syn a duch svatý nejsou táta, junior a strašidlo.
8. David zabil Goliáše, nedal mu lekci, na kterou Goliáš do smrti nezapoměl.
9. Kámen srazil Davida z jeho oslíka, ne oslíka z jeho Davida.
10. Svatému kříži se neříká Velký téčko.
11. Když rozlomil chléb při poslední večeři, Ježíš řekl : "Jezte, neb toto jest mé tělo." Neřekl : "Sežerte mě."
12. Panna Maria není "Mařka, co to nikdy nedělala."
13. Doporučené požehnání před jídlem není: "Číňan Japonec pitomec, díky Ti za ten dlabanec, ó Bóže."
14. A hříšníci se posílají do pekla, ne do prdele.