Wednesday, April 02, 2008

Perličky od soudu


Otázka: Den Vašeho narození.
Odpověď: Patnáctého července.
Otázka: Který rok?
Odpověď: Každý rok.

Otázka: Tahleta myasthenia gravis, ovlivňuje nějak Vaši paměť?
Odpověď: Ano.
Otázka: A jakým způsobem ovlivňuje Vaši paměť?
Odpověď: Zapomínám.
Otázka: Tedy zapomínáte. Můžete nám dat příklad něčeho, co jste zapomněl?

Otázka: Jak starý je Váš syn, ten, co s Vámi žije?
Odpověď: Třicet osm nebo třicet pět, teď přesně nevím.
Otázka: A jak dlouho s Vámi žije?
Odpověď: Čtyřicet pět let.

Otázka: Jaká byla první slova vašeho manžela, když jste se toho rána probudili?
Odpověď: Řekl, "Kde to jsem, Cathy?"
Otázka: A proč Vás to rozrušilo?
Odpověď: Jmenuji se Susan.

Otázka: A na kterém místě se nehoda odehrála?
Odpověď: Přibližně u milníku číslo 499.
Otázka: A kde je milník číslo 499?
Odpověď: Pravděpodobně mezi milníky 498 a 500.

Otázka: Pane, jaké je Vaše IQ?
Odpověď: Myslím, že vidím poměrně dobře.

Otázka: Strážmistře, když jste zastavil obviněného, byly vaše modré a červené majáky v činnosti?
Odpověď: Ano.
Otázka: Řekl obviněný něco, když vystoupil z auta?
Odpověď: Ano, pane.
Otázka: Co řekl?
Odpověď: "Co je to tu za diskotéku?"