Saturday, January 12, 2008

PRAVDU SE DOZVÍŠ přečtením tohoto rozhovoru zdola nahoru !!!!!!!! Rozpočet Microsoftu na rok 2000
PŘÍJMY CELKEM 24 000 000 000,00 USD
1. Prodej SW
1.1 MS Windows 2 000 000 000,00 USD
1.2 Ostatní 2 000 000 000,00 USD
2. Prodej HW
1.1 MS IntelliMouse 450 000 000,00 USD
1.2 MS Vibrator (Force Feedback Joystick) 1 000 000 000,00 USD
1.3 Ostatní 550 000 000,00 USD
3. Servis a pomoc při používání Windows 9 000 000 000,00 USD
4. Vydírání 9 000 000 000,00 USD

VÝDAJE CELKEM 12 000 000 000,00 USD
1. Bill Gates 10 000 000 000,00 USD
2. Programové oddělení
2.1 Vývoj MS Please Wait 2000 300 000 000,00 USD
2.2 Vývoj MS Flight Simulator 2001 15 000 000,00 USD
2.3 Vývoj MS Sex Simulator (18+) 230 000 000,00 USD
2.4 Vývoj MS Hledání min PRO 3,50 USD
2.5 Vývoj virů (MS Windows, MS Office, ILOVEYOU) 800 000 000,00 USD
3. Výplaty zaměstnancům
3.1 Pochlebovači celkem (100.000/osoba/rok) 1 000 000,00 USD
3.2 Ostatní celkem (10.000/osoba/rok) 1 000 000,00 USD
3.3 Vrátný 24 846,00 USD
4) voda, plyn, elektrický proud
4.1 Voda 248 520,00 USD
4.2 Plyn (MS používá bioplyn z vlastních zdrojů) 0,00 USD
4.3 El. proud na svícení 5 825,00 USD
4.3 El. proud do plotu 8 286 405,00 USD
5) Drobné výdaje celkem 20 000 000,00 USD
6) Údržba
6.1 Počítače 800 000,00 USD
6.2 Automobily 200 000,00 USD
6.3 Kabely 5 000,00 USD
6.4 Kabelky 3 000,00 USD
7) Skla do brýlí pro programátory
7.1 skla s 2 dioptriemi 2 000,00 USD
7.2 skla s 3 dioptriemi 8 000,00 USD
7.3 skla s 8 dioptriemi 24 000,00 USD
7.4 skla s 42 dioptriemi 125 000,00 USD
7.5 skla s 95 dioptriemi viz bod 8
8) Lahve od okurek
8.1 Nákup 532 000,00 USD
8.2 Odříznutí dna 820 000,00 USD
8.3 Zasazení do obrouček 200 000,00 USD
9) Soudní výlohy viz bod 10
10) Úplatky celkem 2 621 715 400,50 USD

ZISK CELKEM 10 000 000 000,00 USD