Wednesday, August 22, 2007

Formulář popisující závadu PC

1. Popište Váš problém:
______________________________________________
2. Nyní popište problém přesně:
______________________________________________
3. Pokuste se zhruba určit příčinu:
______________________________________________
4. Vyberte typ problému: *)
Malý / Nepodstatný / Nepatrný / Triviální
5. Vyberte chování počítače: *)
Zatuhl / Zamrzl / Kousnul se / Temná obrazovka
6. Máte šňůru od počítače v zásuvce? *)
Ano / Ne
7. Je počítač zapnutý? *)
Ano / Ne
8. Snažil(a) jste se chybu opravit? *)
Ano / Ne
9. Zhoršilo se to potom? *)
Ano / Ne
10. Četl(a) jste manuál? *)
Ano / Ne
11. Jste si jist(a), že jste četl(a) manuál? *)
Ano / Ne
12. Jste si naprosto a úplně jist(a), že jste četl(a) manuál? *)
Ano / Ne
13. Myslíte si, že jste manuál pochopil(a)? *)
Ano / Ne
14. V případě, že "Ano", proč nedokážete závadu opravit sám(a)?
______________________________________________
15. Jak jste vysoký(á)? Jste vyšší než tento řádek?
______________________________________________
16. Co jste zrovna dělal(a), když se závada projevila?
______________________________________________
17. V případě, že odpovíte "Nic", proč jste zapínal(a) počítač?
______________________________________________
18. Jste si jist(a), že jste si problém jen nevymyslel(a)? *)
Ano / Ne
19. Jaký máte ze závady osobní pocit?
______________________________________________
20. Popište, jaké jste měl(a) dětství.
______________________________________________
21. Máte nějaké nezávislé svědky závady na počítači? *)
Ano / Ne
22. Skutečně nemáte nic jiného na práci, než mne otravovat? *)
Ano


V Praze dne ___________________