Tuesday, March 14, 2006

My problem is this:

I love my fiancee and look forward to bringing her into the family and of course I want to be totally honest with her. Should I tell her about my brother-in-law being employed by Microsoft?
Air Force


Následující řádky obsahují autentické záznamy o závadách letadel CIS Air Force hlášených piloty a jejich vyřízení opravářskými dílnami:

Závada: Levá vnitřní pneumatika hlavního podvozku by skoro chtěla vyměnit.
Oprava: Levá vnitřní pneumatika hlavního podvozku byla skoro vyměněna.

Závada: Zkušební let probíhal OK, automatické přistání velmi tvrdé.
Oprava: Toto letadlo není vybaveno automatickým přistáváním.

Závada: U vrtule č. 2 prosakuje kapalina.
Oprava: Prosakování kapaliny u vrtule č. 2 normální. Nefunguje prosakování u vrtulí č. 1, 3 a 4.

Závada: V pilotní kabině je něco uvolněné.
Oprava: V pilotní kabině jsme něco utáhli.