Monday, December 12, 2005

7. Dodávka

skládající náklad smí zastavit kdekoli, na jakkoli dlouhou dobu, čím více jiných aut zablokuje, tím lépe.
8. Ve městě je přísně zakázáno jezdit méně, než 60 km/h, mimo město pod 100 km/h, na dálnici pod 130 km/h.
9. Pravidlo 8. smím porušit pouze mimo obec na rovné silnici se zákazem předjíždění, v takovém případě musím jet 55 km/h a mít na hlavě klobouk.
10. Pokud automobil na dálnici předjíždí v levém pruhu rychlostí 145 km/h kolonu kamiónů v pruhu pravém, nejbližší řidič následujícího automobilu musí zrychlit, přilepit se 30 cm za něj, blikat, troubit a křičet neslušné nadávky.