Tuesday, November 29, 2005

odstraněna,

vloží se do toho národní výbor.
Exekuce nemohla býti provedena, poplatnice má jen dvě kozy a na ty si nedá sáhnout.
Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, jinak se obrátím na veřejnost.
Závěrem schůze bych chtěl vyzvednout s.Malou za mléko a p. Vorla za vejce.
Soudruzi, co je s moji zadosti, je 18. a já jsem to ještě nedostala.
Ten úředník co zamítl moji žádost, by měl jít spát ke mně, aby poznal, jak mám vlhkou díru.
Nedostanu-li povolení na tu mříž, jsem nucen přeříznout starou.
Kdo má ještě zájem o nové brambory, dostaví se na pole, kde mu bude nakopáno přímo do pytle.