Tuesday, October 18, 2005

kněz

Na konci bohoslužby kněz ohlásil: "Přiští neděli bude kázeň o lži. Aby jste se dobře připravili, přečtěte si předtím 17. hlavu evangelia podle Marka."
Po týdnu na začátku kázání: "Tak co, kdo si přečetl 17. hlavu evangelia podle Marka?"
Všechny ruce v kostele se ochotně hlásily.
"Tak právě s vámi bych si rád pohovořil o lži. V evangeliu svatého Marka není žádná 17. hlava."