Monday, August 11, 2008

BUG WARNING:
Wife 1.0 má nedokumentovaný bug. Pokud se pokusíte nainstalovat Mistress 1.0 ještě než odinstalujete Wife 1.0, Wife 1.0 vám před odinstalací zruší všechny knihovny MSMoney a Mistress 1.0 se pak odmítne nainstalovat s poukazem na nedostatečné zdroje.
Varování
FW: Dárky obsahující Řeky
POZOR! POZOR! POZOR!
POKUD OBDRŽÍTE DÁREK V PODOBĚ VELKÉHO DŘEVĚNÉHO KONĚ, NEPŘIJÍMEJTE HO!!!! Je KRAJNĚ DESTRUKTIVNÍ a převálcuje CELÉ VAŠE MĚSTO!
"Dárek" je maskován jako dřevěný kůň velký asi jako dvouposchoďový dům. Obvykle se objevuje za městskými branami a zdá se být opuštěný. NEPOUŠTĚJTE ho skrz bránu! Jeho hardware je nekompatibilní s trojskými programy, obsahuje tlupu po zuby vyzbrojených řeckých válečníků, kteří zničí vaši armádu, vydrancují město a povraždí vaše ženy a děti. Pokud jste již takový dárek obdrželi, NEOTVÍREJTE HO! Vyvezte jej zpátky za bránu a na pláži ho zapalte.
POŠLETE TENTO DOPIS KAŽDÉMU, KOHO ZNÁTE!

Poseidon.RE: Dárky obsahující Řeky
Milý Laokoone,
Nerad ti to říkám, ale tohle je jeden z těch nejstarších žertů. Podobných už jsem dostal desítky, jeden se týkal nějakého ovoce, které mělo zabíjet každého, kdo je pozře, jiný zase varoval před něčím, co se jmenovalo "Midasův dotek"...
Pár neklamných známek, že se jedná o vtip:
1. Ta věta "Pošlete tento dopis každému, koho znáte!". Kdyby to mělo být vážně varování pře řeckou armádou, proč bychom to měli posílat Féničanům, Sumerům, Kréťanům?
2. Tolik zbytečných vykřičníků, tím se to hned prozrazuje.
3. Je tu podpis "Poseidon". Vím, že měl nějaké rozepře s Odyseem, ale pořád je jedním z nich, ne? Mimoto, když nemá dopis řádnou hlavičku s podrobnou adresou, vzbuzuje to ve mně podezření.
4. Technicky vzato je nemožné, aby kůň převálcoval celé město. Konec konců, kůň je jenom zvíře.
Až příště dostaneš podobný dopis, rovnou ho smaž. Oceňuji, že si děláš starosti, ale až ti to smetí párkrát zahltí schránku, uvidíš, jak to otravuje.

Zdraví
Hektor
Vesnice
Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesnici o stu obyvatel, kde by však zůstal zachován poměr všech lidských odlišností - jak by potom tahle maličkatá, různorodá vesnička vypadala? Tak to přesně bylo předmětem pátrání Philipa M. Hartera, lékaře z Nemocnice u Stanfordské Univerzity.
Tady jsou výsledky jeho výzkumu:
• Ve vesnici by žilo:
• 55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze Západní polokoule, 8 Afričanů
• 52 žen, 48 mužů
• 70 "barevných", 30 bělochů
• 70 jiného vyznání, 30 křesťanů
• 89 heterosexuálů, 11 homosexuálů
• 6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek
• 6 by bylo z USA
• 80 by žilo v domě, který by neodpovídal standardu
• 70 by neumělo číst
• 50 by trpělo podvýživou
• 1 by byl na prahu smrti
• 1 by byla těhotná
• 1 by měl vysokoškolské vzdělání
• 1 by vlastnil počítač

Následující je pouze anonymní interpretace výše uvedených faktů:
Přemýšlejte o tom tímto způsobem. Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny. Máte-li pěkný byt, jídlo, umíte číst a vlastníte počítač, jste členem elity.
Pokud se vzbudíte toto ráno a budete více zdraví, než nemocní, jste šťastnější, než celý milion lidí, který nepřežije tento týden. Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, nezažil osamělost uvěznění, utrpení mučení, nebo sevření hladu, jste na tom lépe než 500 miliónů lidí tohoto světa.
Pokud můžete chodit na mše do kostela, aniž byste se museli obávat ponížení, zatčení, mučení nebo smrti, jste šťastnější než miliarda lidí, kteří nemají to štěstí.
Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde spát, jste bohatší než 75% lidí na této planetě.
Máte-li peníze v bance, ve své peněžence a střádáte si do kasičky, jste mezi 8% nejbohatších lidí světa.
Pokud jsou vaši rodiče stále naživu a svoji, jste velmi vzácný případ. Držíte-li hlavu zpříma s úsměvem na tváři a jste skutečně vděční, jste požehnaní, protože většina lidí má tu možnost, ale nedělá to.
Držíte-li něčí ruku, objímáte-li někoho, nebo se jen dotýkáte jeho ramene, jste požehnaní, protože umíte nabídnout léčivý dotek.
Pokud můžete číst tuto zprávu, jste požehnaní dvakrát, protože na vás někdo myslel, a co víc, jste ještě požehnanější než více než dvě miliardy lidí, kteří nedokážou číst vůbec. Mějte hezký den, spočítejte si svá požehnání a pošlete tuto zprávu dál, abyste připomněli všem ostatním, jak jsme požehnaní.
Vožerte se 30. dubna!!!
Přečtěte si prosím tuto výzvu a předejte ji dále, mohla by se z ní stát geniální akce, pokud budou všichni spolupracovat!
Neustále stoupající ceny tvrdého alkoholu, získávají pomalu zastrašující rozměry. Je nejvyšší čas na reakci nás - postižených. Celosvětově stoupají ceny tvrdého alkoholu neakceptovatelným způsobem, i když jsou miliony barelů v zásobě. Nyní se rozhodli alkoholoví producenti snížit svou produkci o dva milony barelů denně, aby vyhnali ceny uměle nahoru.
Všichni postižení jsou nutně vyzváni k protitahu. Rozhodující den je 30. dubna 2000.
Pokud se tento den všichni řádně vožereme, nemůže si trh této skutečnosti nepovšimnout. Musíme si uvědomit, ze když máme moc, měli bysme ji použít. Dnešní moderní komunikační prostředky umožňují informovat o této akci ve velice krátké době obrovské množství lidí...
Abstinujte si před, nebo po 30. dubnu 2000, ale: ZLEJTE SE 30. DUBNA 2000 JAKO DOBYTCI!!!
Tato akce je nutná proto, aby pár milonů alkáčů včetně TEBE ukázalo producentům, že se jim přejídá neustálé placení čím dál více peněz za tvrdý alkohol a mají toho tak akorát po krk a někdy taky plný kecky.
Spolupracujte!!! Předávejte tuto zprávu dále!!! Pošlete tuto informaci svým přátelům a známým!!! Vyprávějte o ní v hospodách a samoobsluhách, na úřadech i v kostelích!!! Ožerte se a můžete si udělat z 30. dubna 2000 nezapomenutelný den!!! (predevsim proto, že si nic nezapamatujete...)
Děkujeme, vožerte se!!!
Originál této zprávy byl doručen z Německa, kde se plánuje úplně stejná akce ve stejný den. A určitě nezůstane jenom u Německa... (Rusko v tom jede už celá desetiletí...)
Večerní škola


Večerní škola rozšířila nabídku svých speciálních kurzů pro ženy:
1. Mlčení
- dosud neobjevené možnosti
2. Spoření
- neobjevená strana peněz
3. Zvládnutí syndromu Imelda Marcos
- nepotřebuješ každý den jiné boty ...
4. Party
- Jak si vyrazit bez nového oblečení.
5. Mezilidské vztahy
- Jak začít s drobnými domácími pracemi až po skončení fotbalového přenosu.
6. Chování v koupelně I
- I muži potřebují trochu místa.
7. Chování v koupelně II
- Jeho holící strojek je JEHO holící strojek.
8. Základy komunikace I
- Pláč - poslední možnost, ne ta první.
9. Základy komunikace II
- Než začnu mluvit, zamyslím se.
10. Základy komunikace III
- Jak si prosadit svou bez reptání.
11. Jezdit bezpečně.
- Umění, které se dá naučit
12. Základy chování na Party
- Vím, kdy už jsem dost vypila.
13. Základy chování při telefonovaní
- Jak správně a rychle ukončit hovor.
14. Parkování I
- Úvod.
15. Parkování II
- Jak se trefit pozpátku do mezery mezi dvěma automobily.
16. Tankování I
- Použití tankovací pistole.
17. Tankování II
- Jak nalézt a otevřít nádrž.
18. Varení I
- Sojové maso a tofu není mužská strava.
19. Varení II
- Jak správně dodržovat dietu bez ovlivnění partnerovy stravy.
20. Celulitida
- tvůj problem - ne jeho.
21. Společenský tanec
- Jak akceptovat partnerovu nechuť.
22. Sex
- Také pro manžele.
23. Klasické oblecení
- Nošení veci, ktere již vlastníme.
24. Prach
- Zvlaštní úkaz, který pozorují pouze zeny.
25. Dálkové ovládání
- Věc pouze pro muže
26. Chovaní v koupelně III
- Koupelna má vypadat stejně po úklidu jako před ním.
27. Společný nákup
- Co ty utratíš za oblečení smí on propít. Pivo v něm vydrží stejně dlouho, jako na tobě nové šaty.
Vteřina pravdy

Thursday, August 07, 2008

Únava
Pár let jsem si myslel, že je to chudokrevnost, nedostatek vitamínů, dietní strava či jiné věci. Ale teď jsem objevil pravý důvod své věčné únavy. Jsem přepracovaný.
V téhle zemi je deset miliónů lidí. Z toho čtyři milióny jsou v důchodu, takže zbývá šest miliónů na práci. Z těch jsou dva milióny ve školách, takže zbývají čtyři. Z toho dva milióny pracují pro státní či místní úřady a organizace. Takže zbývají dva milióny na práci. Z toho je půl miliónu v armádě, policii a pohraniční stráži a další půlmilión jsou ženy v domácnosti. Ze zbylého miliónu pracuje 900 000 ve státních podnicích, takže zbývá 100 000. Z nich je 85 000 v nemocnicích nebo v invalidním důchodu. A podle posledních informací ministerstva vnitra je v našich věznicích a nápravných zařízeních všech stupňů celkem 14 998 lidí. Takže zbývají na práci dva lidi. Vy a já.
A vy si teď sedíte u počítače a čtete tohle!

Upgrade
Jeden můj přítel loni upgradoval z Girlfriend 1.0 na Wife 1.0. První, co zjistil, bylo, že nová verze se nesnáší s jinými aplikacemi. Je též vybavena baby-procesorem, který také spotřebuje hodně zdrojů. O těchto nedostatcích není žádné upozornění v manuálu a firemní dokumentaci, trebaže ostatní uzivatelé ho upozorňovali, že tyto jevy zmíněnou aplikaci běžně doprovázejí. Nejen to. Wife 1.0 se instaluje tak, že se spouští při bootovaní, aby mohla monitorovat všechny ostatní aktivity systému. Zjistil tedy, že některé aplikace, jako PokerNight 10.3, BeerBash 2.5 a PubNight 7.0 vůbec nefungují a shodí systém, jakmile se je pokusí spustit, přestože je dříve spouštěl běžně. Při instalaci Wife 1.0 instaluje nežádoucí plug-iny, jako je Tchýně 55.8 a Švagr Beta 2.0, aniž by bylo možno instalaci obejít. Navíc se zdá, že výkonnost systému každým dnem klesá. Proto by si přál, aby do verze Wife 2.0 přibylo:
• ikona "už o tom nemluv"
• minimalizační ikona
• odinstalace v libovolnou dobu, aniž by došlo ke ztrátám jakýchkoli systémových zdrojů
• možnost přechodu na síťový promiskuitní režim, který systému umožňuje zkoušet i jiná hardwarová zařízení
Pokud jde o mě, rozhodl jsem se vyhnout se potížím s Wife 1.0 a zatím se držím své Girlfriend 2.0. Nicméně i zde jsou četné problémy. Zřetelně není možné instalovat Girlfriend 2.0 na Girlfriend 1.0, nejdřív musíte Girlfriend 1.0 odinstalovat. Ostatní uživatelé říkají, že je to dlouho přetrvávající bug, o kterém jsem měl vědět. Zřejmě všechny verze Girlfriend vykazují konflikt na portu input/output. Myslím, ze by tak hloupý bug už měli odstranit. A co horšího, odinstalační program pro Girlfriend 1.0 nepracuje dobře a zanechává na aplikacích v systému nežádoucí stopy. A ještě jeden otravný bug. Všechny verze aplikace Girlfriend občas generují otravné hlášky o výhodách upgradu na Wife 1.0.

Friday, August 01, 2008

Notice of Revocation of Independence

To the citizens of the United States of America! In the light of your failure to elect a President of the USA and thus to govern yourselves, we hereby give notice of the revocation of your independence, effective today. Her Sovereign Majesty Queen Elizabeth II will resume monarchial duties over all states, commonwealths and other territories. Except Utah, which she does not fancy. Your new prime minister (The rt. hon. Tony Blair, MP for the 97.85% of you who have until now been unaware that there is a world outside your borders) will appoint a minister for America without the need for further elections. Congress and the Senate will be disbanded. A questionnaire will be circulated next year to determine whether any of you noticed.
To aid in the transition to a British Crown Dependency, the following rules are introduced with immediate effect:
1. You should look up "revocation" in the Oxford English Dictionary. Then look up "aluminium". Check the pronunciation guide. You will be amazed at just how wrongly you have been pronouncing it. Generally, you should raise your vocabulary to acceptable levels. Look up "vocabulary". Using the same twenty seven words interspersed with filler noises such as "like" and "you know" is an unacceptable and inefficient form of communication. Look up "interspersed".
2. There is no such thing as "US English". We will let Microsoft know on your behalf.
3. You should learn to distinguish the English and Australian accents. It really isn't that hard.
4. Hollywood will be required occasionally to cast English actors as the good guys. Although it comes as a bit of a shock, the USA did not pilot the "Battle of Britain" spitfires during the war against Germany. Likewise, Rommel was defeated by the British & Australian Armies in Africa,.... not Sylvester Stallone & Bruce Willis. Probably your biggest shock will be the fact that the US didn't enter World War 2 until halfway through the war when the Germans mistakenly sank a few US ships. By then the war was decided by the Commonwealth countries troops ..... and your guys just helped to speed the end up.
5. You should relearn your original national anthem, "God Save The Queen", but only after fully carrying out task 1. We would not want you to get confused and give up half way through.
6. You should stop playing American "football". There is only one kind of football. What you refer to as American "football" is not a very good game. The 2.15% of you who are aware that there is a world outside your border may have noticed that no one else plays "American" football. You will no longer be allowed to play it, and should instead play proper football. Initially, it would be best if you played with the girls. It is a difficult game. Those of you brave enough will, in time, be allowed to play rugby (which is similar to American "football", but does not involve stopping for a rest every twenty seconds or wearing full kevlar body armour like nancies). We are hoping to get together at least a US rugby sevens side by 2005.
7. You should declare war on Quebec and France, using nuclear weapons if they give you any merde. The 98.85% of you who were not aware that there is a world outside your borders should count yourselves lucky. The Russians have never been the bad guys. "Merde" is French for "shit".
8. July 4th is no longer a public holiday. November 8th will be a new national holiday, but only in England. It will be called "Indecisive Day".
9. All American cars are hereby banned. They are crap and it is for your own good. When we show you German cars, you will understand what we mean.
10. Please tell us who killed JFK. It's been driving us crazy.
Thank you for your cooperation.